• General Utility Mocc Toe, Preis: CHF 330.–

  • 1955 Modern Suburban – English Tan (Oiled Horween Leather), Preis: CHF 340.–

  • 4" Service Oxford – Tan Renegade, Preis: CHF 290.–

  • Original 6" Service Boot – Cordovan (Oiled Horween Leather), Preis: CHF 360.–

  • 6" Service Boot – Crazy Horse, Preis: CHF 340.–

  • 1958 Original Maple General Utility, Preis: CHF 340.–

  • Toe Field Cordovan, Preis: CHF 340.–

  • 8" Lady Boots – Tan Renegade, Preis: CHF 340.–

  • 17" Engeneer Boot, Preis: CHF 490.–

Original Chippewa – Est. 1901

Handmade in USA